Πρόγραμμα μαθημάτων

Ώρα Λάρνακα

Ηλίας Χατζηιωάννου
Τελ: +357 24 724440; +357 99 695717
e-mail: elias_hadji@yahoo.gr

Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων. Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Σεμινάριο : Επαναληπτικό Σεμινάριο 2 Ημερών Των Βασικών Διαδικασιών Διαβάστε περισσότερα Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : 01-24 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★, Ηλίας Χατζηιωάννου ★ ★ ★ Ημερομην : 27/07/2024
28/07/2024
Ώρα : 09:00
17:00
Σεμινάριο : Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen / S.P.B.1a&b Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G 01-27 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★ Ημερομην : 14/09/2024
15/09/2024
Ώρα : 09:00
17:00
Σεμινάριο : Στάδιο 5&6 Συνδυασμένο Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G - 29 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★, Ηλίας Χατζηιωάννου ★ ★ ★ Ημερομην : 19/09/2024
22/09/2024
Ώρα : 09:00
17:00
Σεμινάριο : Στάδιο 7 Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G - 28 Εκπαιδευτής : Ηλίας Χατζηιωάννου ★ ★ ★ Ημερομην : 20/09/2024
23/09/2024
Ώρα : 09:00
17:00
Σεμινάριο : Στάδιο 1&2 Συνδυασμένο Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G - 30 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★, Ηλίας Χατζηιωάννου ★ ★ ★ Ημερομην : 26/09/2024
29/09/2024
Ώρα : 09:00
17:00